Bouwplantoetsing aan het Bouwbesluit

Toelatingsonderzoek

Nieuws

Intensitieverklaring gecertificeerd bouwbesluittoets pdf document

Schema toelatingsonderzoek

Voor het verkrijgen van het KOMO® managementcertificaat, voor een bepaald werkgebied, dient een succesvol toelatingsonderzoek te worden doorlopen.

Het onderzoek bestaat uit een drietal onderdelen:

  1. Het onderzoek op het kwaliteitshandboek.
  2. Het onderzoek op algemeen organisatorische aspecten.
  3. Het onderzoek op deskundigheid.

In het onderstaande schema treft u de geschematiseerde weergave van het verloop van het toelatingsonderzoek.

download:pdf document schema toelatingsonderzoek