Bouwplantoetsing aan het Bouwbesluit

Gezamelijk College van deskundigen - BRL 5019

Nieuws

Intensitieverklaring gecertificeerd bouwbesluittoets pdf document

De BRL 5019 is vastgesteld door het Gezamelijk College van Deskundigen:

Tijdens de voorjaarsvergadering van 2012 zijn de werkzaamheden van het GCvD uitgebreid met de BRL 5006: “Toezicht op de Bouw”. Hierdoor is ook het aantal leden uitgebreid.

Onderstaand treft u alle vertegenwoordigende organisaties aan.

Onafhankelijk voorzitter de heer drs. C.M.I. Richter
Nieman Raadgevende Ingenieurs BV
Bureau van Zeeland
INBO
Bouwend Nederland
Witteveen+Bos
NEN
Vereniging BTW Nederland
Onderzoeksinstituut OTB
oculus
SWK
Woningborg
Vereniging BPT
Alphaplan
ing. L.R.G. van Doornum, onafhankelijk deskundige