Bouwplantoetsing aan het Bouwbesluit

Heet u welkom

Nieuws

Intensitieverklaring gecertificeerd bouwbesluittoets pdf document

Het nieuwe KOMO® managementcertificaat voor "Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit"
- BRL 5019

De Beoordelingsnorm BRL 5019 is vanaf november 2011 voor certificatie operationeel.

De laatste versie van de beoordelingsrichtlijn 5019 (verder BRL 5019) voor “Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit” zoals deze door het Gezamenlijk College van Deskundigen (GCvD) is vastgesteld.

Zie voor de actuele versie de pagina ‘downloads’.

De BRL 5019 is aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de stichting Bouwkwaliteit en is geaccepteerd door de stichting KOMO. De BRL 5019 biedt organisaties de mogelijkheid zich voor verschillende scopes (vakgebieden) te laten certificeren.

Informatie aangaande de BRL 5019 kunt vragen aan info@bpt.nu

KOMO